Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Văn phòng và đội ngũ của Kinghawk tại Ấn Độ
- Dec 20, 2016 -

Văn phòng và đội ngũ Ấn Độ của Kinghawk.

Kinghawk, là một trong những nhà sản xuất prefeesional lớn nhất cho các thiết bị phòng thí nghiệm lâm sàng ở Trung Quốc trong khoảng 20 năm.

Sản phẩm chính của chúng tôi bao gồm:

Máy phân tích huyết học SMART-I
Máy phân tích sinh hóa tự động và hoàn toàn tự động
Máy phân tích điện phân
Coagulometer
Máy phân tích và dải nước tiểu
Thuốc thử IVD

Kinghawk's india office


Kinghawk's india office