Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Giới thiệu phân tích nước tiểu Kinghawk
- Nov 22, 2018 -

   

120tests/hr, 11parameters

Hiệu chuẩn tự động, được xây dựng trong máy in

Hệ thống hỗ trợ LIS

Màn hình LCD

Màu sắc và limpidness có thể được nhập vào

Số ngày và bệnh nhân có thể được nhập vào

Hai kiểm tra chế độ: duy nhất và liên tục

Lưu trữ dữ liệu tự động